Ολοκληρώθηκαν δειγματοληπτικές γεωτρήσεις σε Λακκί, Αγία Μαρίνα και Παντέλι για επεκτάσεις λιμένων.

288

Στο πλαίσιο του προγράμματος Φιλόδημος ΙΙ για τη σύνταξη μελετών, για
την κατασκευή, βελτίωση και συντήρηση των λιμενικών υποδομών του νησιού
μας ολοκληρώθηκαν οι θαλάσσιες και χερσαίες δειγματοληπτικές γεωτρήσεις
στους λιμένες Λακκίου, Αγίας Μαρίνας και Παντελίου.

Οι εργασίες αυτές αφορούν την επέκταση προς την Νότια πλευρά του Λακκίου
κατά 100 μ. περίπου, την επέκταση του λιμένα Αγία Μαρίνα προς την
Ανατολική πλευρά κατά 70 μ. καθώς και την επέκταση του κρηπιδώματος από
το παλιό Λιμεναρχείο έως το Α.Τ και την κατασκευή λιμένα στη Νότια
πλευρά (εξωτερική πλευρά λιμενοβραχίονα)  του ήδη υπάρχοντα  αλιευτικού
καταφυγίου Παντελίου, των οποίων έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση των
μελετών και των έργων για την αποπεράτωση τους.

Ο Δήμαρχος Λέρου κ. Κόλιας Μιχάλη ευχαριστεί τον πρώην Πρόεδρο κ. Μπίλλη
Νεκτάριο, τον σημερινό Πρόεδρο  κ. Κοκκώνη Νεκτάριο, τα μέλη και το
προσωπικό του ΔΗΛΙΤΑΛ για την υλοποίηση αυτών των εργασιών που έχουν ως
στόχο την ανάπτυξη του νησιού μας με σύγχρονες υποδομές.

Τέλος, ευχαριστεί τον Φρούραρχο κ. Φιλιππίδη Παναγιώτη για την
καθοριστική συνεισφορά του στην επίτευξη του έργου.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός