Παράταση δόθηκε για την ολοκλήρωση των έργων των “Τσιμεντοστρώσεων” και της “Αντιστήριξης στον Άγιο Γιάννη Μελιτσάχα”  

323

Με αντίστοιχες αποφάσεις που λήφθηκαν κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο Καλυμνίων στη συνεδρίαση στις 28 Ιανουαρίου 2022, δόθηκαν παρατάσεις  στην ανάδοχο Εταιρεία 3Κ για την ολοκλήρωση των παρακάτω έργων:

1. Εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών εκατό (100) ημερολογιακών ημερών για το έργο: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΔΡΟΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ», ήτοι έως τις 18-04-2022, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου προκειμένου να εξασφαλισθεί η ομαλή πρόοδος και ολοκλήρωση του έργου.

2.Εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών πενήντα (50) ημερολογιακών ημερών για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΑΓ. ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΝ ΜΕΛΙΤΣΑΧΑ»,ήτοι έως τις 07-03-2022, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου προκειμένου να εξασφαλισθεί η ομαλή πρόοδος και ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του έργου
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός