Σύνταξη Στρατολογικού πίνακα Δήμου Καλυμνίων για γεννηθέντες το έτος 2006  

699

Σύνταξη Στρατολογικού πίνακα Δήμου Καλυμνίων για γεννηθέντες το έτος 2006

Οι γονείς των αρρενων τέκνων που γεννήθηκαν το 2006 θα πρέπει να προσέλθουν μέχρι 31 Μαρτίου 2022 στο Ληξιαρχείο Καλύμνου για αν επικαιροποιήσουν τα στοιχεία μόνιμης κατοικίας.

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση