Χωματερή Καλύμνου σε δράση Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2022 απόγευμα.  

237

Τις φωτογραφίες μας έστειλε φίλος αναγνώστης που κατευθύνεται με το αυτοκίνητο του προς Βαθύ.

 Η Χωματερή Καλύμνου σε δράση, σήμερα Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2022 το απόγευμα

Δεν γνωρίζουμε πλέον αν παρόμοιες εικόνες αποτελούν είδηση ή θα πρέπει να ψάχνουμε φωτογραφίες που η χωματερή δεν καπνίζει που είναι πιό σπάνιο είδος.

Επτά (7) δικογραφίες εκκρεμούν για πυρκαγιές στη Χωματερή και η Δημαρχία “αγρόν ηγόρασε”
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός