Δημοσιεύτηκε  η ΚΥΑ για Προσωρινή Πύλη εισόδου–εξόδου του Λιμένα Καλύμνου μέχρι 30 Νοεμβρίου 2022  

480

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση από τους Υπουργούς ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Προσωρινή είσοδος – έξοδος ατόμων από το λιμένα Καλύμνου

Πιο συγκεκριμένα

  1. Επιτρέπεται προσωρινά και για χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης έως 30 Νοεμβρίου 2022 και για τις ώρες από 05:00 έως 23:00, η είσοδος προσώπων στο ελληνικό έδαφος και η έξοδος από αυτό, από το λιμένα Καλύμνου
  2. Ο σχετικός διαβατηριακός έλεγχος ενεργείται με μέριμνα και ευθύνη του Αστυνομικού Τμήματος Καλυμνίων για τον λιμένα Καλύμνου,
  3. Ο σχετικός τελωνειακός έλεγχος ενεργείται με μέριμνα του Τελωνείου Καλύμνου για τον λιμένα Καλύμνου,