Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης ελεύθερων πόστων παραλίας από Δήμο Καλυμνίων.  

604

Αναρτήθηκε από το Δήμο Καλυμνίων η Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης ελεύθερων πόστων παραλίας .Πρόκειται για πόστα που έχουν παραμείνει ελεύθερα καθόσον δεν υπήρξε ενδιαφέρον την προηγούμενη χρονιά.

Να σημειώσουμε ότι για τα υπόλοιπα πολυσύχναστα πόστα, σε διάφορες παραλίες του νησιού, ήδη υπάρχουν διετείς συμβάσεις και που ισχύουν και για το 2022.

Η Δημόσια πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος για το έτος 2022, αφορά σε:

Εμποριός: Ομπρελοκαθίσματα 1 πόστο των 50 τ.μ. με τιμή εκκίνησης 750,00 € ( Τιμή βάσης 15€ χ 50 τ.μ.)

Πλατύ Γιαλός Α΄πόστο Ομπρελοκαθίσματα 1 πόστο των 100 τ.μ. με τιμή εκκίνησης 1.200,00 € ( Τιμή βάσης 12 € x 100 τ.μ.)

Τέλενδος –Χοχλακάς Ομπρελοκαθίσματα 1 πόστο των 70 τ.μ. με τιμή εκκίνησης 700,00 € ( Τιμή βάσης 10 € x 70 τ.μ.)

Καλαμιές Α΄πόστο: Ομπρελοκαθίσματα 1 πόστο των 80 τ.μ. με τιμή εκκίνησης 800,00€ ( Τιμή βάσης 10 € x 80 τ.μ.)

Καλαμιές Β΄πόστο: Ομπρελοκαθίσματα 1 πόστο των 80 τ.μ. με τιμή εκκίνησης 800,00€ ( Τιμή βάσης 10 € x 80 τ.μ.)