Η απάντηση του Υπουργείου Υγείας στην αναφορά του Βασίλη Α. Υψηλάντη για την εύρυθμη λειτουργία της Καρδιολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Καλύμνου

210

Απάντηση στην με αρ. 1366/2-2-2022 αναφορά, που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Κοσμήτορα της Βουλής και Βουλευτή Δωδεκανήσου Βασίλειο Νικόλαο Α. Υψηλάντη, με θέμα «Προτάσεις για την εύρυθμη λειτουργία της Καρδιολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Καλύμνου», και σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. ΔΑΑΔ 11099/25-2-2022 έγγραφο της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου, δόθηκε από το Υπουργείο Υγείας .

Η αναφορά είχε κατατεθεί κατόπιν της από 13.12.2021 επιστολής του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Επαρχίας Καλύμνου «ΣΚΕΥΟΣ ΖΕΡΒΟΣ» και αφορούσε την εύρυθμη λειτουργία της Καρδιολογικής Κλινικής αλλά και την εν γένει λειτουργία του Νοσοκομείου Καλύμνου.

 Στην απάντηση επισημαίνεται ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια και γίνεται κάθε απαραίτητη ενέργεια προκειμένου να ενισχυθεί το Νοσοκομείο με ιατρικό προσωπικό. Ειδικά, σε ότι αφορά στο πρόβλημα με την καρδιολογική κλινική, το Νοσοκομείο Καλύμνου δεν έμεινε ούτε λεπτό χωρίς καρδιολόγο.

Επιπρόσθετα ότι οι προτάσεις που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου Καλύμνου λαμβάνονται σοβαρά υπόψιν από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας.

Το πλήρες κείμενο της απαντήσεως στην Κοινοβουλευτική Αναφορά του βουλευτή Δωδεκανήσου Βασίλη Α. Υψηλάντη είναι το ακόλουθο :

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε αναφορά Βουλευτή

 Απαντώντας στην με αρ. 1366/2-2-2022 αναφορά που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Βουλευτή κ. Β. –Ν. Υψηλάντη με θέμα «Προτάσεις για την εύρυθμη λειτουργία της Καρδιολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Καλύμνου», και σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. ΔΑΑΔ 11099/25-2-2022 έγγραφο της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου, σας πληροφορούμε τα εξής:

Με την υπ. αριθμό 664/15-9-2021 προκήρυξη του Νοσοκομείου προκηρύχθηκε για δεύτερη φορά η κενή θέση καρδιολόγου στον βαθμό του Επιμελητή Α ́.

Με την υπ. αριθμ. 36/30-12-2021 (ορθή επανάληψη) Απόφαση Δ.Σ. (Θέμα 13ο ) που υποβλήθηκε με το υπ. αριθμ. 75/7-1-2022 έγγραφο του Νοσοκομείου προς την 2η ΥΠΕ και στη συνέχεια με το υπ. αριθμ. πρωτ. ΔΑΑΔ 1826/13-1-2022 υποβλήθηκε από τη 2η ΥΠΕ στο Υπουργείο Υγείας το αίτημα για προκήρυξη μιας θέσης Επιμελητή Α ́ Καρδιολογίας, που κενώθηκε στις 31-12-2021.

Ένας καρδιολόγος ιατρός ΕΣΥ μετακινείται συστηματικά από τον Δεκέμβριο 2021, με Απόφαση του Διοικητή της 2ης ΥΠΕ από το Νοσοκομείο Κω και καλύπτει μέρος των εφημεριών στο Νοσοκομείο Καλύμνου.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου Καλύμνου, επίσης από τον Δεκέμβριο 2021, έχει προβεί σε συνεργασία με δύο (2) Καρδιολόγους ιδιώτες και καλύπτει τη δαπάνη για την κάλυψη των εφημεριών τους στην Καρδιολογική κλινική του Νοσοκομείου.

Επισημαίνεται, ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια και γίνεται κάθε απαραίτητη ενέργεια προκειμένου να ενισχυθεί το Νοσοκομείο με ιατρικό προσωπικό. Ειδικά, σε ότι αφορά στο πρόβλημα με την καρδιολογική κλινική, το Νοσοκομείο Καλύμνου δεν έμεινε ούτε λεπτό χωρίς καρδιολόγο.

Όλες οι προτάσεις που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου Καλύμνου λαμβάνονται σοβαρά υπόψιν από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας.

Η ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ