Μητροπολίτης Παΐσιος: Κυριακή των Βαΐων  

285

Μητροπολίτης Λέρου ,Καλύμνου και Αστυπαλαίας κκ. Παΐσιος: Κυριακή των Βαΐων

Αγαπητοί μου αδελφοί,

O των όλων Κύριος σαν σήμερα, πρώτη ημέρα της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδας, Κυριακή των Βαΐων,  καθήμενος ο Κύριος επάνω σε ένα ταπεινό ονάριο εισέρχεται χωρίς πομπή και επίδειξη στην Αγία Πόλη, στην πόλη των προφητών.

Ο Βασιλεύς του σύμπαντος κόσμου και υιός του Δαβίδ, ταπεινά επί πώλου όνου καθήμενος εισέρχεται, εν δικαιοσύνη και αληθεία φέρων τα της νίκης σύμβολα κατά του θανάτου και της αμαρτίας στην Αγία Πόλη, την Ιερουσαλήμ.

Ο λαός βροντοφωνάζει «ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ο Βασιλεύς του Ισραήλ», άλλοι  δε έστρωναν τα ιμάτια «εν τη οδώ» και άλλοι  σε ένδειξη μεγάλης χαράς έκοπταν κλάδους φοινίκων και κλάδους από άλλα δέντρα και τα έσειαν, οι δε παίδες υμνολογούσαν ψάλλοντες, το «Ωσαννά τω υιώ Δαβίδ»

Καθώς πλησίαζε στην Ιερουσαλήμ η πομπή και ακούγονταν οι ζητοκραυγές, νέα πλήθη εξήλθαν ορμητικώς από την πόλη και όλοι μαζί με μία μυριόστομο κραυγή επευφημούσαν τον Κύριον. «Εσείσθη η πόλις» μας λέγει ο Ιερός Ευαγγελιστής.
Ο παντογνώστης Κύριος εγνώριζε πόσο προσωρινές και παροδικές ήταν οι φωνές του λαού. Αυτός ο λαός, αυτοί οι ίδιοι που τον ζητοκραύγαζαν, έπειτα από τέσσαρες ημέρες θα βράγνιαζαν κραυγάζοντες «άρον άρον σταύρωσον αυτόν». Ήταν ένας λαός δια τον οποίον με το στόμα του Προφήτου είπε: «οὗτος ὁ λαὸς τοῖς χείλεσί με τιμᾷ, ἡ δὲ καρδία αὐτῶν πόρρω ἀπέχει ἀπ᾿ ἐμοῦ».
Ο Χριστός ήλθε στον κόσμο δια να καταργήσει πρώτο την εξουσία της ανομίας και της αδικίας και να ελευθερώσει το ανθρώπινο γένος από της δουλείας και τυραννίας του Διαβόλου και να ενώσει τα διεστώτα, να ενώσει γή και ουρανό, άνθρωπο και Θεό.
Η εορτή άρα, λοιπόν, που σήμερα επιτελούμεν, αδελφοί, είναι προπαρασκευαστική, είναι τύπος και εικόνα που προδιαγράφει την μέλλουσα του Χριστού βασιλεία στην πνευματική Ιερουσαλήμ, στην άνω Ιερουσαλήμ. Θα έλθει δε ο Κύριος και πάλιν ουχί επί πώλου όνου καθήμενος, πραύς και σώζων, αλλά επί θρόνου δόξης, ως κριτής δίκαιος, «μετά των αγίων αγγέλων», ίνα κρίνει τον κόσμο.
Και τότε οι μεν εχθροί αυτού, οι άπιστοι και άνομοι, που δεν θέλησαν να αναγνωρίσουν αυτόν ως βασιλέα και σωτήρα του κόσμου, καθώς και όλοι εκείνοι που τον δίωξαν, τον αρνήθηκαν και έγιναν διώκτες της πίστεως και τέλος δεν τον ομολόγησαν, θα καταδικαστούν σε αιώνια τιμωρία, οι δε δίκαιοι, οι ακούοντες τον λόγον αυτού και φυλάσσοντες αυτόν, θα κληρονομήσουν την αιώνιο βασιλεία.
Αυτή είναι η αιτία και ο σκοπός της σημερινής λαμπράς εορτής και πανηγύρεως, που εμείς οι πιστοί  κρατούντες σήμερα τους κλάδους των δένδρων και τα  βάϊα των κλάδων αναφωνούμεν το «Ωσαννά τω Υιώ Δαβίδ, ευλογημένος ο ερχόμενος ο βασιλεύς του Ισραήλ».
Αδελφοί μου,
Εάν θέλουμε την σωτηρία της ψυχής μας και επιθυμούμε να κληρονομήσουμε την βασιλεία του Θεού στην άνω Ιερουσαλήμ, οφείλουμε να προετοιμαστούμε πνευματικά και σωματικά δια καλών και εναρέτων πράξεων. Να καθαρίζουμε και να αγιάζουμε τους εαυτούς μας μετά ειλικρινούς μετανοίας και καθαρής εξομολογήσεως, όλως ιδιαιτέρως αυτές τις Άγιες Ημέρες, της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος και δια να εορτάσουμε με χαρά ανεκλαλήτω την Αγίαν Αυτού Ανάσταση.
Ταύτα δε  πράττοντες και ποιούντες θα γίνουμε άξιοι πολίτες της επι γής στρατευομένης του Χριστού Εκκλησίας, ως και της εν ουρανοίς θριαμβευούσης Εκκλησίας, ήτοι της βασιλείας του Θεού, ψάλλοντες εν αγαλλιάσει ψυχής, ως εκείνος ο λαός, «Ευλογημένος ο ερχόμενος ο βασιλεύς του Ισραήλ». ΑΜΗΝ.
+ Ο Μητροπολίτης Λέρου, Καλύμνου και Αστυπαλαίας Παΐσιος