Το εγκαταλελειμμένο λεωφορείο ISUZU του Δήμου Καλυμνίων για το οποίο συνεχίζουν να πληρώνουν τα τέλη κυκλοφορίας! 

801

Ένα λεωφορείο της δημοτικής συγκοινωνίας του Δήμου Καλυμνίων και συγκεκριμένα το υπεραστικού τύπου μάρκας λεωφορείο ISUZU,ΚΧΒ 9227,  βρίσκεται για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, περισσότερο από 5 χρόνια, εγκαταλελειμμένο στον ίδιο χώρο έξω από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου.

Βέβαια το περίεργο είναι, ότι το λεωφορείο όχι μόνο δεν επισκευάζεται όλα αυτά τα χρόνια και βρίσκεται σε πλήρη εγκατάλειψη, αλλά συνεχίζει να έχει τις πινακίδες κυκλοφορίας. Είναι κάτι που απλά σημαίνει, ότι οι πινακίδες τους δεν έχουν κατατεθεί στη ΔΟΥ, δεν έχει δηλωθεί σε ακινησία έστω προσωρινή και πληρώνονται κανονικά τα ετήσια Τέλη κυκλοφορίας.

Με αυτά τα δεδομένα  αφού το εν λόγω λεωφορείο βρίσκεται σε αχρησία και δεν υπάρχει προοπτική επισκευής του, γιατί δεν εκποιείται για να αδειάσει το χώρο ή και το πιο απλό να τεθεί και επίσημα σε ακινησία να παραδοθούν οι πινακίδες κυκλοφορίας και να μην χρειάζεται ο Δήμος Καλυμνίων να πληρώνει κάθε χρόνο τα τέλη κυκλοφορίας;Τους περισσεύουν αυτά τα χρήματα,όσο μικρό κι αν είναι το ποσό; Αν ήταν ιδιοκτησίας των υπευθύνων θα συνέχιζαν να πληρώνουν τα τέλη; Αυτό λέγεται νοικοκυριό;

Θα μας πείτε λεπτομέρειες. Δυστυχώς όμως είναι κάτι που δείχνει την κακοδιαχείριση από πλευράς Δημοτικής αρχής,ακόμη και στα πλέον απλά θέματα.