Εγκρίθηκε η τροποποίηση του καταστατικού του αθλητικού σωματείου «ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000»  

347

Εγκρίθηκε η τροποποίηση του καταστατικού του αθλητικού σωματείου «ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000»