Μετάθεση σημερινής Συνεδρίασης ΔΣ Καλυμνίων για την Παρασκευή 20-5-2022.

229

Λόγω έκτακτης αναχώρησης απόψε του Δημάρχου Καλυμνίων Δημήτρη Διακομιχάλη για την Αθήνα, η προγραμματισμένη για σήμερα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετατίθεται για την προσεχή Παρασκευή 20-5-2022 με τα ίδια θέματα όπως αυτά μοιράστηκαν με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 7075/13-5-2022 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.