Τα νέα δρομολόγια του Ε/Γ-Δ/Ρ “ΖΕΦΥΡΟΣ”.- Από 16 Μαΐου 2022 τρεις(3) προσεγγίσεις εβδομαδιαίως στην Ψέριμο.  

1730

Τα νέα δρομολόγια του Ε/Γ-Δ/Ρ “ΖΕΦΥΡΟΣ” της Saos Ferries.

Από 16 Μαΐου 2022 θα πραγματοποιεί δρομολόγια στην Ψέριμο, τρεις ημέρες την εβδομάδα. Συγκεκριμένα κάθε ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΚΥΡΙΑΚΗ .

Αναλυτικά τα δρομολόγια:

Από 2-15 Μαΐου 2022

 Από 16 Μαΐου 2022 έως 25 Σεπτεμβρίου 2022