Ζητούνται 2 οδηγοί από την ΝΗΣΟΓΚΑΖ

294

Η Εταιρεία ΝΗΣΟΓΚΑΖ στην Κάλυμνο, ζητάει για πρόσληψη 2 Οδηγούς.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα 6949580002 και 2243029821.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός