Κανονικά η εθελοντική αιμοδοσία στο Νοσοκομείο Καλύμνου.

208

Η εθελοντική αιμοδοσία στο Νοσοκομείο Καλύμνου συνεχίζεται σύμφωνα με τον προγραμματισμό,στο κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο(στο πρώην εμβολιαστικό κέντρο)

Την περίοδο του καλοκαιριού οι ανάγκες σε αίμα είναι αυξημένες, διότι αυξάνεται ο πληθυσμός στο νησί μας.

Το Νοσοκομείο ευχαριστεί τους εθελοντές αιμοδότες μας που αυτήν την κρίσιμη περίοδο συνδράμουν στις διαδικασίες αιμοδοσίας.
Η συμβολή τους είναι καθοριστική για να εξασφαλισθεί η επάρκεια αίματος στο Νοσοκομείο μας.