Ολοκληρώθηκαν  από ΑΣΕΠ οι διαδικασίες πρόσληψης για κάλυψη πέντε(5) θέσεων Τακτικού προσωπικού στο Νοσοκομείο Καλύμνου.

950

Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 6Κ/2020 του ΑΣΕΠ για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, τετρακοσίων τεσσάρων (404) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και διακοσίων εννέα (209) θέσεων τακτικού προσωπικού Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.

Επίσης ολοκληρώνεται και η πρόσληψη τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής,Τεχνολογικής Εκπαίδευσης,που προβλέπει η ίδια προκήρυξη

Συγκεκριμένα για το γενικό Νοσοκομείο Καλύμνου προσλαμβάνονται 5 άτομα με τις παρακάτω ειδικότητες

ΔΕ Διοικητικού –Γραμματέων μια(1) θέση

ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού ειδικότητα μεταφοράς Ασθενών μία(1) θέση

ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Ειδικότητας πλυντηρίων μία(1) θέση

ΤΕ Νοσηλευτών δύο(2) θέσεις

Το εν λόγω προσωπικό αναμένεται να αναλάβει καθήκοντα τις αμέσως επόμενες ημέρες

Μία ακόμη θετική εξέλιξη ενίσχυσης του Νοσοκομείου με Διοικητικό-λοιπό προσωπικό και Νοσηλευτικό ,παράλληλα με τις ενέργειες για προσλήψεις ιατρικού προσωπικού που έχουν εκδηλωθεί από τη Διοίκηση και αναμένεται η σχετική προκήρυξη εντός των ημερών