Την απόγνωση του για την πορεία του έργου  “Επισκευή- συντήρηση κτιρίου Λιμεναρχείου και Τελωνείου Καλύμνου” εκφράζει ο επιβλέπων μηχανικός Π.Κενενούνης. (video) 

1294

Τον επιβλέποντα μηχανικό του έργου “Επισκευή- συντήρηση κτιρίου Λιμεναρχείου και Τελωνείου Καλύμνου” Παναγιώτη Κενενούνη, συναντήσαμε την Τρίτη 26 Ιουλίου 2022 το μεσημέρι στον χώρο πίσω από το Λιμεναρχείο.

 Ο Παναγιώτης Κενενούνης ως επιβλέπων μηχανικός, μιλώντας για την πορεία του έργου, εξέφρασε την απόγνωση του, λέγοντα χαρακτηριστικά “δεν δουλεύεται το έργο, έχει 2 ανθρώπους εδώ, δεν μπορώ να βρω κάποιο υπεύθυνο να μιλήσω, ανησυχώ για το έργο γιατί έχουν περάσει οι προθεσμίες ,δεν υπάρχει καμία πρόοδος”

Επίσης ο Παναγιώτης Κενενούνης, εξέφρασε και την ανησυχία του για την ποιότητα των εργασιών και τον κίνδυνο να καταστραφούν  τμήματα του κτιρίου ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής σημασίας.

Όπως είπε για την πορεία του έργου έχει ενημερώσει το Δήμαρχο και τον πρόεδρο του ΔΛΤ Καλύμνου, ενώ θα κάνει και μία νέα αναφορά εκθέτοντας την κατάσταση.

Να θυμίσουμε ότι το έργο αυτό της επισκευής- συντήρησης ενός εμβληματικού και επιβλητικού κτιρίου της Καλύμνου μετά από αρκετές καθυστερήσεις ξεκίνησε αρχές Ιουνίου.

Ανάδοχος του έργου είναι η εταιρεία «ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από τη Ρόδο.

Πρόκειται για έργο που εκτελείται με προγραμματική σύμβαση που υπέγραψε το ΔΛΤ Καλύμνου με το Δήμο και το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Ο αρχικός συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων δώδεκα χιλιάδων ευρώ (212.000,00€) και ο ανάδοχος για την εκτέλεση του έργου έδωσε έκπτωση που ανέρχεται στο 24.5%

Η αρχική χρηματοδότηση του έργου είναι:

α. Εκατόν πενήντα εννέα χιλιάδες ευρώ (159.000,00€)από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2020 του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

β. Πενήντα τρεις χιλιάδες ευρώ (53.000,00€) από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

γ. Εννέα χιλιάδες ευρώ (9.000,00 €) από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλύμνου

Η συμμετοχή στη δαπάνη της Ανεξάρτητης Αρχή Δημοσίων Εσόδων, είναι λόγω της στέγασης Υπηρεσιών του Τελωνείου στο κτίριο.

 Να σημειώσουμε ότι η μελέτη έχει εκπονηθεί από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου και φορέας υλοποίησης είναι το ΔΛΤ Καλύμνου

Δείτε το video που ετοίμασαν η Μπέττυ Μαίλλη και ο Μάμας Χαραμαντάς

Π.Κενενούνης: Ανησυχία για την πορεία του έργου "Επισκευή- συντήρηση κτιρίου Λιμεναρχείου Καλύμνου”