Έναρξη την 1/9 εγγραφών στο ΔΙΕΚ Καλύμνου για νέες ειδικότητες (διασώστης/πλήρωμα ασθενοφόρου-Τεχνικός Μαγειρικής -Τεχνικός Κομμωτικής)

253

Από την Πέμπτη 1/9/2022 στις 12:00 έως την 12/9/2022 ξεκινά η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης υποψηφίων καταρτιζόμενών για τα τμήματα Α’ εξαμήνου του ΔΙΕΚ ΚΑΛΥΜΝΟΥ.

Οδηγίες και αίτηση στην ιστοσελίδα: https://diek.it.minedu.gov.gr/

Πληροφορίες στο τηλ. 2243051215 10:00-18:00
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός