Βρέθηκαν κλειδιά.

674

Όποιος αναζητεί τα κλειδιά της φωτογραφίας είναι στο Κατάστημα Καλύμνου της Τράπεζας Πειραιώς