Δεν μετακομίζει η Θεατρική Ομάδα Καλύμνου! Απλά Οργανώνεται.  

375

Πέμπτη 4 Αυγούστου 2022,απόγευμα και είδαμε τα μέλη της Θεατρικής Ομάδας Καλύμνου να μεταφέρουν και να αδειάζουν τον χώρο που διαθέτουν στο ανοιχτό Θέατρο Χώρας ,από σκηνικά,εξοπλισμό και διάφορα άλλα αντικείμενα που έχουν εναποθηκευμένα.

Τελικά ο Θανάσης Παστρικός μας λύνει την απορία και μας λέει ότι δεν πρόκειται για μετακόμιση όπως αρχικά υποθέσαμε . Απλά βρήκαν την ευκαιρία και το χρόνο, αφού δεν υπάρχει κάποια εκδήλωση, να καθαρίσουν, να τακτοποιήσουν, να βάλουν σε τάξη όλο τον εξοπλισμό, να απομακρύνουν τα άχρηστα αντικείμενα και να εξασφαλίσουν μεγαλύτερο χώρο.

Οργανώνεται λοιπόν η Θεατρική Ομάδα Καλύμνου , ενώ ετοιμάζεται για τη συμμετοχή της στη συνάντηση των θεατρικών Ομάδων Αιγαίου στη Μυτιλήνη. Βέβαια όπως μας είπαν δεν λείπουν και τα σχέδια για το Χειμώνα, που προς το παρόν δεν είναι ανακοινώσιμα.

Δείτε το video και φωτογραφίες

Δεν μετακομίζει η Θεατρική Ομάδα Καλύμνου! Απλά Οργανώνεται.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός