Δωρεά ακινήτου ιδιοκτησίας κληρονόμων Ν. & Σ.Ψαρομπά στη θέση ΣΚΑΦΗ Χώρας Καλύμνου στο Δήμο Καλυμνίων.  

3185

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλυμνίων με ομόφωνη της απόφαση, προχώρησε στην  αποδοχή δωρεάς ακινήτου ιδιοκτησίας κληρονόμων Ν. & Σ. Ψαρομπά , στη θέση «Σκάφη» Χώρας Καλύμνου, απέναντι από το Παλιό Δημοτικό Φαρμακείο, συνολικού εμβαδού Ε=147,00τ.μ. εκ των οποίων τα Ε=35,00τ.μ. ερειπωμένο κτίσμα.

Οι κληρονόμοι των Νικολάου και Σακελλάρη Ψαρομπά με την παρακάτω επιστολή τους έκαναν γνωστή την πρόθεσης του για τη δωρεά