Δύο (2) ιατροί Καρδιολόγοι από το Τζάνειο στο Νοσoκομείο Καλύμνου μέχρι τέλoς Αυγούστου για κάλυψη αναγκών  

894

Μετά από αίτημα της Διοίκησης του Νοσοκομείου Καλύμνου, υπογράφηκε από το Διοικητή της 2ης Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Χρήστο Ροϊλό απόφαση έγκρισης μετακίνησης δύο Ιατρών Καρδιολογίας, στο Γ.Ν. Καλύμνου για το χρονικό διάστημα μέχρι 31 Αυγούστου 2022 για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών και εφημεριών

Πρόκειται για τον Ιατρό Καρδιολόγο Νίκο Πατσουράκο και τον Ιατρό Καρδιολόγο Νίκο Τελλή που υπηρετούν στο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά “Τζάνειο”.

Να σημειώσουμε ότι ήδη στην καρδιολογική Κλινική του Νοσοκομείου Καλύμνου,έχει διατεθεί από ΓΕΕΘΑ μέχρι στις 17 Σεπτεμβρίου 2022 ο Λοχαγός(ΥΓ) Καρδιολόγος Νικόλαος Κοσμάς.

Επίσης τυχόν επιπρόσθετες εφημερίες που θα υπάρξουν κατά το μήνα Σεπτέμβριο θα καλυφθούν από 2 ιδιώτες Ιατρούς της Καλύμνου,αλλά και από Ιατρούς Καρδιολόγους που θα μετακινηθούν με απόφαση της 2ης ΥΠΕ.

Εν τω μεταξύ σε εξέλιξη βρίσκεται η πρόσληψη 2 μονίμων Ιατρών Καρδιολόγων, για την κάλυψη αντίστοιχων κενών θέσεων, μετά τη μετάθεση του Μανώλη Τσικούρη στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών, μετά 28 χρόνια παρουσίας στο Νοσοκομείο Καλύμνου. Στις 2 Σεπτεμβρίου 2022 είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από ενδιαφερόμενους Ιατρούς Καρδιολόγους.