Ποσό 1.153 ευρώ θα καταβάλει ο Δήμος Καλυμνίων σε Δημότισσα για ζημιά που προκλήθηκε στο όχημα της από πτώση κλώνου πλατάνου στην περιοχή της Μαρίσκας.  

5462

Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ο Δήμος Καλυμνίων αποδέχεται μετά και από εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας του που θεωρεί ότι υπάρχει συμφέρον του Δήμου, να προχωρήσει σε εξώδικο συμβιβασμό με δημότισσα και να της καταβληθεί το ποσό των 1.153,20 ευρώ που απαιτείται για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν στο όχημα της από την πτώση δέντρου. Προϋπόθεση καταβολής του ποσού είναι ότι η δημότισσα θα προσκομίσει βεβαίωση ότι δεν υφίσταται σχετική ασφαλιστική κάλυψη για το όχημα της και υπό τον σημαντικό όρο , ότι θα δηλώσει ότι δεν έχει, ούτε διατηρεί κατά του Δήμου καμία άλλη αξίωση από οποιαδήποτε αιτία αναφορικά με το εν λόγω συμβάν

Το περιστατικό συνέβη τη Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022 στις 5.00 το πρωί, όταν έσπασε ο μεγάλος κεντρικός βραχίονας και έπεσε καταγής του αιωνόβιου πλατάνου, με τη δική του ξεχωριστή ιστορία, που δεσπόζει στην περιοχή της Μαρίσκας. Από την πτώση του, υπέστησαν υλικές ζημιές και φθορές ένα αυτοκίνητο και ένα μηχανάκι.

Να σημειώσουμε ότι ο Δήμος σύμφωνα με τον “Κώδικα Δήμων” είναι αποκλειστικά αρμόδιος για τη συντήρηση των χώρων πρασίνου και υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων, που ανήκουν στην τοπική αρμοδιότητα,καθώς και για την μέριμνα και την λήψη μέτρων για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων. Επίσης ο εν λόγω πλάτανος βρίσκεται επί δημοτικής οδού.