Προσωρινή διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος αύριο 11/8 σε ΑΡΓΙΝΩΝΤΑ- ΣΚΑΛΙΑ-ΕΜΠΟΡΕΙΟ από 5.00-7.00 το πρωί.

223

Προσωρινή διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος αύριο 11/8 σε ΑΡΓΙΝΩΝΤΑ- ΣΚΑΛΙΑ-ΕΜΠΟΡΕΙΟ από 5.00-7.00 το πρωί

Δείτε την αναλυτική ανακοίνωση