Προσωρινή διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος αύριο 12/8 σε διάφορες περιοχές στην Κάλυμνο από 5.00-7.00 το πρωί.

1602

Προσωρινή διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος αύριο 12/8 σε διάφορες περιοχές στην Κάλυμνο από 5.00-7.00 το πρωί.Αναλυτικά οι περιοχές φαίνονται στην παρακάτω ανακοίνωση
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός