Στο βαθμό του Aστυνόμου Α΄προήχθη ο Διοικητής του ΑΤ Καλυμνίων Ευάγγελος Καραθάνος.  

2851

Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 1 Αυγούστου 2022, μετά από πρόταση του Υπουργού και του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ στις 5 Αυγούστου 2022, προάγονται, στον βαθμό του Αστυνόμου Α’ κατ’ εκλογή, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, 125 Αστυνόμοι Β’ Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, λόγω συμπληρώσεως 15ετούς πραγματικής συνολικής υπηρεσίας Αξιωματικού.

Μεταξύ των Αξιωματικών που προάγονται στο βαθμό του Αστυνόμου Α΄είναι και ο Διοικητής του ΑΤ Καλυμνίων Ευάγγελος Καραθάνος του Γεωργίου.

Ο Ευάγγελος Καραθάνος θα παραμείνει στη θέση του διοικητού του ΑΤ Καλυμνίων.

Να θυμίσουμε ότι στη θέση του Διοικητή του ΑΤ Καλυμνίων τοποθετήθηκε και ανέλαβε καθήκοντα πριν 5 χρόνια, στις 4 Σεπτεμβρίου 2017. Προηγουμένως υπηρετούσε στο Τμήμα Ασφαλείας Κω, μία νευραλγική και με πολλές απαιτήσεις θέση, στην οποία ανταποκρίθηκε πλήρως, έχοντας στο ενεργητικό της Υπηρεσίας  του, μεγάλες επιτυχίες στη δίωξη του κοινού εγκλήματος  και υποθέσεων ναρκωτικών

Επίσης είχε υπηρετήσει ξανά στο ΑΤ Καλυμνίων ως Υπαστυνόμος Α’ μέχρι τον Οκτώβριο του 2014.

Πρόκειται για έναν εξαίρετο Αξιωματικό,έμπειρο, με ακέραιο χαρακτήρα, εργασιομανή, μεθοδικό, άριστο επαγγελματία, με επιτελικό μυαλό και διοικητικά χαρίσματα. Η παρουσία του ως Διοικητή του ΑΤ Καλυμνίων τα τελευταία 5 χρόνια,έχει προσδώσει κύρος και κρίνεται ως άκρως πετυχημένη, σε όλους τους τομείς.