Συγχαρητήρια επιστολή του τ. Δημάρχου Ιωάννη Γαλουζή στη Μαρία Βάλλα για την επανεκλογή της ως Προέδρου της Ένωσης Καλυμνίων Ρόδου.

344

Συγχαρητήρια επιστολή της Παράταξης “ΝΕΑ ΚΑΛΥΜΝΟΣ” και ου επικεφαλής τ. Δημάχρου Ιωάννη Γαλουζή στη Μαρία Βάλλα για την επανεκλογή της ως Προέδρου της Ένωσης Καλυμνίων Ρόδου.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός