Ανακοίνωση της Τ.Ο ΠΑΣΟΚ Καλύμνου για τα 47 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος.

112

Ανακοίνωση της Τ.Ο ΠΑΣΟΚ Καλύμνου για τα 47 χρόνια από τη ίδρυση του κόμματος.