Γενική Συνέλευση και διενέργεια αρχαιρεσιών στο “Σύλλογο Πολιτών Ψερίμου”

462

Τα μέλη της προσωρινής διοίκησης του “Συλλόγου Πολιτών Ψερίμου” συνήλθαν την 4/9/2022 ημέρα Κυριακή. προκειμένου να συγκαλέσουν τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση η οποία θα διεξαχθεί την 10/09/2022 ημέρα Σαββάτο και ώρα από 11:00 π.μ έως 17:00 μ.μ , στον Ξενώνα της εκκλησίας Παναγία της Ψερίμου .

Θέματα ημερήσιας διάταξης :
1) Καλωσόρισμα των μελών από τον Πρόεδρο της Προσωρινής Διοίκησης και συζήτηση για τους σκοπούς και τις δραστηριότητες του Συλλόγου .
2) Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για την διενέργεια εκλογών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής .
3) Θα ακολουθήσει η διαδικασία αρχαιρεσιών για την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής σύμφωνα με το καταστατικό του Συλλόγου .

Όσοι εκ των μελών του Συλλόγου επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα θα πρέπει να ενημερώσουν τουλάχιστον δύο (2) μέρες πριν την διενέργεια των εκλογών. η οποία θα λάβει χώρα κατά την ως άνω ημερομηνία και ώρα στο Ξενώνα της εκκλησίας Παναγία της Ψερίμου .
Δικαίωμα ψήφου και υποψηφιότητας θα έχουν μόνο τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου .

Ψέριμος 4/ 09/2022

Τα μέλη της Προσωρινής Διοίκησης

Πρόεδρος : Μιχαήλ Αρβύθης
Αντιπρόεδρος : Γεώργιος Τρικοίλης
Ταμείας : Νομική Ξυλουρά
Γραμματέας : Μυρτώ Τρικοίλη
Μέλος : Χριστόδουλος Σβύνος