Δήμος Καλυμνίων: Οδηγίες χρήσης ανοικτού γηπέδου μπάσκετ.

483

Από το Δήμο Καλυμνίων και το ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ εκδόθηκε το παρακάτω έγγραφο με Οδηγίες χρήσης ανοικτού γηπέδου μπάσκετ ,μετά την ανακατασκευή του:
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός