Διαδικασία υποβολής αιτημάτων-παραπόνων στο Γραφείο Δημάρχου Καλυμνίων.  

186

Από το Γραφείο Δημάρχου Καλυμνίων, εκδόθηκε το παρακάτω δελτίο τύπου για τη Διαδικασία υποβολής αιτημάτων-παραπόνων:
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός