Εγγραφές στο Δ.Ι.Ε.Κ του Γ.Ν.ΣΥΡΟΥ για το έτος 2022-2023 σε ειδικότητες Τομέα Υγείας.

170

Επικοινώνησε με το kalymnos-news.gr η διευθύντρια του ΔΙΕΚ του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου η οποία μας ενημέρωσε για τρεις Ειδικότητες του τομέα Υγείας που θα λειτουργήσουν για το έτος 2022-2023 .

Συγκεκριμένα οι ειδικότητες αυτές είναι:

Α.Ειδικότητα: «ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ –ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ» – ΕΚΑΒ . 

Β. Ειδικότητα: «ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ  » 

Γ.Ειδικότητα: «ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ   » σπουδαστών που έχουν κατοχυρώσει τα αντίστοιχα Α και Β εξάμηνα σε άλλο ΙΕΚ ή ΕΠΑΛ με συναφή ειδικότητα Νοσηλευτικής

Παραθέτουμε την αναλυτική ανακοίνωση για τους ενδιαφερόμενους.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ Δ.Ι.Ε.Κ ΤΟΥ Γ.Ν.ΣΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022-2023 

Α.Την έναρξη εγγραφών Α εξαμήνου στην ειδικότητα: «ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ –ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ» – ΕΚΑΒ . 

Β. Την έναρξη εγγραφών στο Α εξάμηνο της ειδικότητας «ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ  » 

Γ. Την έναρξη κατατάξεων στο Γ εξάμηνο στην ειδικότητα: «ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ   » σπουδαστών που έχουν κατοχυρώσει τα αντίστοιχα Α και Β εξάμηνα σε άλλο ΙΕΚ ή ΕΠΑΛ με συναφή ειδικότητα Νοσηλευτικής.

Δ. Οι κάτοχοι ΒΕΚ των ΙΕΚ και του Μεταλυκειακού Έτους –Τάξη Μαθητείας δύνανται να κατατάσσονται σε συναφείς ειδικότητες του ΔΙΕΚ με απαλλαγή από τα μαθήματα τα οποία έχουν διδαχθεί ή κατατάσσονται σε εξάμηνο πέραν του Α και σε συναφείς ειδικότητες, υποβάλλοντας αίτηση από 1-15 Σεπτεμβρίου

ΕΓΓΡΑΦΕΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ : • Με απολυτήριο ΛΥΚΕΙΟΥ- Δεν υπάρχει όριο ηλικίας. • Παρέχεται αναβολή στράτευση • Η φοίτηση στο ΔΙΕΚ παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ

Για πληροφορίες:

 Δευτέρα έως Παρασκευή: ΩΡΕΣ 9.00πμ -13.00μμ

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για εγγραφή στο Δ.Ι.Ε.Κ είναι τα ακόλουθα:

1. Σχετική αίτηση (παρέχεται στο ΔΙΕΚ )

2. Δίπλωμα οδήγησης Β κατηγορίας. (μόνο για την ειδικότητα ΔΙΑΣΩΣΤΗ).

3. Τίτλος σπουδών, απολυτήριο ή πτυχίο ( πρωτότυπος και φωτοτυπία), ως ακολούθως: 1.ΓΕΛ, 2. ΕΠΑΛ, 3. Κάτοχοι ισότιμων τίτλων επιπέδου 4.

4. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο (πρωτότυπο κ φωτοτυπία)

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου τριμήνου, προ της εγγραφής)

6. ΑΜΚΑ σε έντυπη μορφή

7. Προκειμένου για πολύτεκνο ή τρίτεκνο γονέα ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης ή μονογονεικής οικογένειας, Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης με τους περιορισμούς που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία.

8. Ειδικά για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε και ομογενών , αντί δικαιολογητικού όπως ορίζεται στο σημείο 4 , απαιτείται η κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών καθώς και της άδειας παραμονής για τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε .Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από ελληνικό λύκειο ,αντί δικαιολογητικού όπως ορίζεται στο σημείο 3, απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου πρωτότυπου τίτλου σπουδών με επίσημη μετάφραση αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από Δημόσια Ελληνική Υπηρεσία & πιστοποιητικό γλωσσομάθειας.

9. Προσωπικό email (δηλώνεται στην αίτηση που υποβάλλεται στο ΔΙΕΚ)

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στη Γραμματεία του ΔΙΕΚ Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΙΣΚΟΠΙΟ ΣΥΡΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ:

Tηλέφωνο: 2281081557     6979597082

email: dieknosokomeiosyrou@gmail.com

            Η Διευθύντρια του ΔΙΕΚ Γ.Ν ΣΥΡΟΥ

                      ΕΥΓΕΝΙΑ ΝΙΚΟΥ