Εστίαση: Παράταση για τα επιπλέον τραπεζοκαθίσματα σε κοινόχρηστους χώρους

323

Παρατείνεται η ισχύς του μέτρου για τη χρήση των κοινόχρηστων χώρων που αφορά στην τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων από τα καταστήματα εστίασης.

Όπως αναφέρει τροπολογία του υπουργείου Εσωτερικών που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας με τίτλο «Σύσταση και Οργάνωση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου επωνυμία Ένωση Τεχνολόγων Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας Ελλάδας (Ε.Τ.Α.Α.Ε.), ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού (covid 19) και προστασία της δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις», παρατείνεται έως τις 15 Ιανουαρίου 2023 η δυνατότητα των καταστημάτων εστίασης να διατηρούν τραπεζοκαθίσματα σε κοινόχρηστους χώρους πέραν του προβλεπόμενου στη άδεια.

Επίσης επισημαίνεται πως ο  παραχωρούμενος χώρος μπορεί να εκτείνεται μέχρι του διπλάσιου του χώρου της αρχικής παραχώρησης, ή να είναι ικανός για ανάπτυξη του ίδιου αριθμού τραπεζοκαθισμάτων.

Υπενθυμίζεται ότι από τον Μάρτιο του 2020 μπορούσαν οι ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης  να τοποθετήσουν περισσότερα τραπεζοκαθίσματα  σε κοινόχρηστους χώρους ατελώς.

Η συγκεκριμένη διάταξη προβλέφθηκε προκειμένου να δοθεί μεγαλύτερος  χώρος στα καταστήματα εστίασης και να μπορέσουν να τηρηθούν οι αναγκαίες αποστάσεις  που είχαν επιβληθεί  λόγω κορονοϊού.