Ευχαριστήριο 2ου Δημ. Σχολ. Πόλεως Καλύμνου προς Άννα Κουκούλη για δωρεά ενός έγχρωμου πολυμηχανήματος.

284

Ευχαριστήριο 2ου Δημ. Σχολ. Πόλεως Καλύμνου προς την Άννα Κουκούλη για δωρεά ενός έγχρωμου πολυμηχανήματος.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός