Ξεκίνησε από το Επαρχείο ο καθαρισμός ρεμάτων στα νησιά της ΠΕ Καλύμνου.

301

Ξεκίνησε από την Περιφερειακή Ενότητα Καλύμνου ο Καθαρισμός ρεμάτων που αφορά
στα νησιά Κάλυμνο, Πάτμο, Λέρο, Αστυπάλαια, Λειψούς και Αγαθονήσι. Την παροχή της υπηρεσίας αυτής, προϋπολογισμού σύμφωνα με τη σχετική διακήρυξη 448.946 ευρώ πλέον Φ.Π.Α., ανέλαβε κατόπιν ηλεκτρονικού διαγωνισμού η Εταιρεία «ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία προσέφερε έκπτωση είκοσι τρία τοις εκατό (23,00 %) επί του ποσού της εκτιμώμενης αξίας της Διακήρυξης . Σύμφωνα με την σύμβαση ο ανάδοχος θα προσφέρει τη συγκεκριμένη υπηρεσία για τρία χρόνια . Ήδη έχουν αρχίσει οι εργασίες καθαρισμού στο νησί της Πάτμου και θα ακολουθήσουν άμεσα και τα υπόλοιπα νησιά.

Το έργο έχει ως στόχο να προστατεύσει τα νησιά μας από πλημμυρικά φαινόμενα
διευκολύνοντας με τον καθαρισμό την απορροή των υδάτων μέσω των φυσικών ρεμάτων.