Ο Επιπυραγός Γρηγόριος Μαυρίδης Διοικητής στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Κω.

426

Με την Απόφαση του Περιφερειάρχη ΠΣ Ν. Αιγαίου, από 01-09-2022 καθήκοντα Διοικητή της Π.Υ. ΚΩ, ανέλαβε ο Επιπυραγός Γρηγόριος Μαυρίδης του Αναστασίου.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Γεννήθηκε στη Κω το 1977 και εντάχθηκε στις τάξεις του Πυροσβεστικού
Σώματος το 1999.
Είναι έγγαμος με δύο παιδιά.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
 2019-2021. Υποδιοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κω.
 2016-2019 Υποδιοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αεροδρομίου Κω.
 2014 – 2016 Προϊστάμενος Πυρασφάλειας και Υποδιοικητής της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κω .
 2011-2014 Προϊστάμενος Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Οινοφύτων.
 2008 – 2011 Προϊστάμενος Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Θήβας.
 2006 – 2008 Προϊστάμενος Πυροσβεστικού Κλιμακίου Κύμης Ευβοίας .

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 2021- 2022 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
MSc Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας
 2021 Σχολείο Μετεκπαίδευσης Επιπυραγών.
 2019-2021 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
MSc Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος Καταστροφών και
Κρίσεων
 2003-2006 Σχολή Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος – Απόφοιτος
τμήματος Ανθυποπυραγών.
 2004 Ολυμπιακοί Αγώνες – Απόφοιτος του τμήματος ΡΒΧΠ, με τίτλο
«Αντιμετώπιση Πυρηνικών, Βιολογικών, Χημικών Απειλών ».
 1999-2000 Σχολή Πυροσβεστών.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ – ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 Φεβρουάριος 2019 Σεμινάριο ΕΚΑΒ « Επείγουσες καταστάσεις. Αρχική
εκτίμηση –Αντιμετώπιση.»
 Οκτώβριος 2015 Σεμινάριο« Διαχείριση θυμάτων καταστροφών»
 Οκτώβριος 2014 Σεμινάριο « Διαχείριση θυμάτων καταστροφών»
 Σεμινάρια Τεχνικού ασφαλείας Γ ́ και Β ́ Κατηγορίας 2014.
 Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2011 Σχολή Π.Σ.Ε.Α. «Πολιτική Σχεδίαση
Εκτάκτου Ανάγκης»
 Νοέμβριος- Δεκέμβριος 2009 Βεβαίωση Πιστοποίησης « Γενικές
γνώσεις Πολιτικής Προστασίας»