Στην πρόσληψη 2 χειριστών μηχανημάτων έργου και 8 εργατών καθαριότητας θα προχωρήσει ο Δήμο Καλυμνίων.  

388

Μετά από έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου, σύμφωνα με το οποίο υπάρχει  άμεση ανάγκη πρόσληψης οκτώ (8) εργατών καθαριότητας και δύο (2) χειριστών μηχανημάτων έργου με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα, διάρκειας οκτώ μηνών, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καλυμνίων  εγκρίθηκε η υποβολή σχετικού αιτήματος ως ακολούθως:
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός