Συμμετοχή του Δήμου Λέρου στον Παγκόσμιο Εθελοντικό Καθαρισμό Ακτών της HELMEPA.

101

Από το Δήμο Λέρου εκδόθηκε το παρακάτω δελτίο τύπου για τη συμμετοχή του στον Παγκόσμιο Εθελοντικό Καθαρισμό Ακτών της HELMEPA:

Ο Δήμος μας για ακόμη μία χρονιά θα δηλώσει συμμετοχή στον Παγκόσμιο
Εθελοντικό Καθαρισμό Ακτών της HELMEPA.

Οι  δράσεις έχουν ξεκινήσει ήδη από τις 17 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσουν
μέχρι 17 Νοεμβρίου 2022.

Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι :
Η προστασία των θαλασσών μας από τα απορρίμματα.
Η συνειδητοποίηση της έκτασης του προβλήματος από κοντά.
Να μοιραστούμε τη γνώση με φίλους, οικογένεια και συναδέλφους.
Να γίνουμε μέρος της λύσης μίας παγκόσμιας πρόκλησης.

Παρακαλώ, όσα σχολεία, φορείς, σύλλογοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη
δράση να με ενημερώσουν για το ποια παραλία θα αναλάβουν ώστε να
καταχωρήσω τον καθαρισμό στην ηλεκτρονική φόρμα δήλωσης διοργάνωσης
καθαρισμού της HELMEPA.

Οι εθελοντές που θα συμμετέχουν θα πρέπει να συμπληρώσουν το Δελτίο
καταγραφής Απορριμμάτων(θα σταλεί ηλεκτρονικά) ,για την επιστημονική
μελέτη του προβλήματος.

Τέλος, οι συντονιστές των δράσεων και οι φορείς που θα συμμετάσχουν, θα
πρέπει να στείλουν αναμνηστική φωτογραφία από τη δράση στο info@leros.gr
και θα λάβουν αναμνηστικό δίπλωμα συμμετοχής της HELMEPA.

Για δήλωση συμμετοχής και ορισμό ημέρας, ώρα και παραλία θα καλέσετε στο
Γραφείο Δημάρχου 2247360200 κ. Σοφία Σπύρου.

Ο Δήμος Λέρου θα συμμετέχει στις 9 Οκτωβρίου και ώρα 11:00 στην παραλία
Ξηροκάμπου.