“Σχολικό Μαραθώνιο Ανακύκλωσης” για όλες τις σχολικές μονάδες διοργανώνει ο Δήμος Λέρου.

116

Από το Δήμο Λέρου εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

Ο Δήμος Λέρου, συνεχίζει τις δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης – ενημέρωσης πολιτών για την ανακύκλωση με τη λειτουργία μίας νέας δημοτικής ψηφιακής πλατφόρμας ανακύκλωσης.

Σχετικά με την παραπάνω ενέργεια, προγραμματίζεται Σχολικός Μαραθώνιος Ανακύκλωσης για όλες τις σχολικές μονάδες του Δήμου μας, με σκοπό την ενεργή συμμετοχή της μαθητικής κοινότητας στη διαδικασία της ανακύκλωσης.

Ο σχολικός διαγωνισμός πρόκειται να υλοποιηθεί σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου ως εξής:

Σε κάθε σχολείο θα διανεμηθούν μικροί κάδοι ανακύκλωσης, στους οποίους θα πραγματοποιείται αποκλειστική συλλογή υλικών, όπως χαρτί, αλουμίνιο, πλαστικό και μπαταρίες.

Στις διαγωνιστικές δράσεις, ο Δήμος θα ανταμείψει όλο το σύνολο των σχολείων που θα λάβουν μέρος, παρέχοντας χρηστικά δώρα και επαίνους επιβράβευσης.

Επιπροσθέτως, ο Δήμος επιθυμεί την ανάδειξη καλών πρακτικών, που έχουν ήδη αναπτυχθεί εγγενώς στη σχολική κοινότητα και την επιβράβευσή τους.

Στο εγχείρημα μας αυτό έχουμε την απόλυτη στήριξη της ΑΦΗΣ και πιο συγκεκριμένα την παραχώρηση των ειδικών κάδων συλλογής μπαταριών σε όλα τα σχολεία δήμου μας, που δεν διαθέτουν ήδη κάδο.

Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά και τις σχολικές μονάδες του Δήμου μας.