Τρία(3) χρόνια μετά και ακόμη “ψάχνονται” στη Δημοτική Αρχή Καλύμνου για τη μεταβατική περίοδο διαχείρισης απορριμμάτων μέχρι να δημιουργηθούν οι μόνιμες υποδομές.

714

Μπορεί να έχουν περάσει 3 ολόκληρα χρόνια, από τότε που η σημερινή Δημοτική Αρχή ανέλαβε την εξουσία και αν ήδη διανύει τον τελευταίο χρόνο της, ακόμη δεν έχουν ξεκινήσει τις διαδικασίες για τη μεταβατική περίοδο διαχείρισης απορριμμάτων μέχρι να δημιουργηθούν οι μόνιμες υποδομές,που προβλέπει το έργο της Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Αποβλήτων (Ο.Ε.Δ.Α)

Τα απορρίμματα συνεχίζουν να καίγονται και να καπνίζουν σχεδόν επί καθημερινής βάσεως και η Δημοτική Αρχή ακόμη “ψάχνεται”.

Χαρακτηριστικό είναι το έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος με ημερομηνία 16 Σεπτεμβρίου 2022,προς το Δήμαρχο Καλυμνίων Δημήτριο Διακομιχάλη με θέμα: “Ανάγκη Σύναψης Σύμβασης για την παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σχετικά με τη μεταβατική διαχείριση αστικών αποβλήτων δήμου Καλυμνίων έως την ολοκλήρωση των σχετικών μόνιμων Υποδομών –Αδυναμία Δήμου Καλυμνίων”.

Παραθέτουμε το περιεχόμενο του εγγράφου-εισήγησης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος

Το θέμα ήλθε στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλυμνίων στις 20 Σεπτεμβρίου 2022 με τίτλο: “Αδυναμία υλοποίησης με ίδια μέσα της υπηρεσίας μεταβατικής διαχείρισής των αστικών στερεών αποβλήτων Δήμου Καλυμνίων έως την ολοκλήρωση των σχετικών μόνιμων υποδομών”

———-

Η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε:

  Α. Εγκρίνει την Α.Π Τ.Υ 860-18333/16-09-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, με την οποία δηλώνεται η αδυναμία εκτέλεσης με ίδια μέσα της υπηρεσίας μεταβατικής διαχείρισής των αστικών στερεών αποβλήτων Δήμου Καλυμνίων έως την ολοκλήρωση των σχετικών μόνιμων υποδομών

B. Διαπιστώνει αδυναμία εκτέλεσης με ίδια μέσα της υπηρεσίας μεταβατικής διαχείρισής των αστικών στερεών αποβλήτων Δήμου Καλυμνίων έως την ολοκλήρωση των σχετικών μόνιμων υποδομών και εγκρίνει τη σκοπιμότητα ανάθεσης εκτέλεσης της ανωτέρω υπηρεσίας σε ιδιώτη. 

———-

Ειλικρινά μετά την απόφαση αυτή, προβληματιζόμαστε αν θα πρέπει να πούμε “κάλλιο αργά παρά ποτέ” ή “ζήσε Μάη μου να φας τριφύλλι“,

Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά οι διαδικασίες θα κινηθούν τάχιστα, γιατί δεν πάει άλλο, με την “καίουσα και καπνίζουσα Χωματερή”.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός