Υποχρεωτική από τους επιβάτες που ταξιδεύουν με ζώα συντροφιάς η “Δήλωση καταγραφής ζώου συντροφιάς”.

559

Υποχρεωτική είναι πλέον για τους επιβάτες που ταξιδεύουν με ζώα συντροφιάς η συμπλήρωση “Δήλωση καταγραφής ζώου συντροφιάς”κατά την επιβίβασή τους στο πλοίο.Επιπλέον, οι επιβάτες/συνοδοί του ζώου συντροφιάς θα πρέπει να έχουν πάντα μαζί τους το πρόσφατα ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του και να είναι υπεύθυνοι για τη φροντίδα, την ασφάλεια και την υγιεινή του, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Από τη Dodekanisos Seaways εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

Aγαπητοί επιβάτες,
Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια εφαρμογής του Ν. 4830/2021 «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «ΑΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις», οι επιβάτες που ταξιδεύουν με ζώα συντροφιάς θα πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώνουν τη “Δήλωση καταγραφής ζώου συντροφιάς”, η οποία είναι σε ισχύ από την Παρασκευή 23/09/2022 και να την παραδίδουν στον αρμόδιο της Οικονομικής Υπηρεσίας, κατά την επιβίβασή τους στο πλοίο.Επιπλέον, οι επιβάτες/συνοδοί του ζώου συντροφιάς θα πρέπει να έχουν πάντα μαζί τους το πρόσφατα ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του και να είναι υπεύθυνοι για τη φροντίδα, την ασφάλεια και την υγιεινή του, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός