Φωταγώγηση του Ναϋδρίου “Της του Θεού Ειρήνης” στου Βουβάλη, από τους αδελφούς Νομικάριου-Ευχαριστήρια επιστολή από τον Μητροπολίτη.

807

Το Ναϋδριον “Της του Θεού Ειρήνης” που βρίσκεται στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου στου Βουβάλη,στην Ιχθυόσκαλα, θα φωταγωγήσουν οι αδελφοί Ιωάννης και Δημήτρης Νομικάριου.

Από την Ιερά Μητρόπολη στάλθηκε Ευχαριστήριο Γράμμα,που υπογράφει ο Μητροπολίτης, το οποίο παραθέτουμε παρακάτω:
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός