72 νήπια από τα 111 θα φοιτήσουν στους Βρεφονηπιακούς σταθμούς Δήμου Καλύμνου- Με τη λειτουργία του νέου Βρεφονηπιακού θα ικανοποιηθούν όλες οι αιτήσεις.

708

Από το Δήμου Καλύμνου εκδόθηκε το παρακάτω δελτίο τύπου αναφορικά με τη λειτουργία του Παιδικού- Βρεφονηπιακού Σταθμού δήμου Καλύμνου, οι αιτήσεις που εγκρίθηκαν και αφορούν σε 72 παιδιά από τις 111 που υποβλήθηκαν.Οι υπόλοιπες αιτήσεις θα ικανοποιηθούν με την λειτουργία του νέου κτιρίου στα Βασιλικά.

Παραθέτουμε ως έχει το δελτίο τύπου: