Ένας χρόνος πριν τις δημοτικές εκλογές στις 8 Οκτωβρίου 2023.-Πως διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό στην Κάλυμνο.  

1011

Σάββατο 8 Οκτωβρίου 2022 και απέχουμε ακριβώς ένα χρόνο πριν τις εκλογές για την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄και Β΄Βαθμού.

Σύμφωνα με τον ισχύοντα ΝΟΜΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4804/2021 “Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών και λοιπές διατάξεις” οι εκλογές θα διεξαχθούν την Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2023.

Τι προβλέπεται με βάση το νέο ισχύοντα νόμο για τις δημοτικές εκλογές:

1.Οι δήμοι διοικούνται από το δημοτικό συμβούλιο, την οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής, την εκτελεστική επιτροπή και τον δήμαρχο.

2.Το δημοτικό συμβούλιο θα αποτελείται από είκοσι πέντε (25) μέλη, σε δήμους με πληθυσμό από δέκα χιλιάδες έναν έως τριάντα χιλιάδες (10.001 – 30.000) κατοίκους(Δήμος Καλυμνίων).Δηλαδή μείωση κατά 2 των μελών του ΔΣ. Μέχρι σήμερα ήταν 27 τα μέλη.

3. Η διάρκεια θητείας των νέων δημοτικών Αρχών θα είναι 5 έτη, από 4 έτη που ήταν.η εγκατάσταση των νέων Δημοτικών Αρχών που θα προκύψουν από τις εκλογές στις 8 Οκτωβρίου 2023, θα γίνει την 1η Ιανουαρίου 2024.

4. Δήμαρχος μπορεί να εκλεγεί, δημότης που έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και έχει συμπληρώσει το εικοστό πρώτο (21ο) έτος της ηλικίας του κατά την ημέρα των εκλογών

5. Δημοτικός σύμβουλος,μπορεί να εκλεγεί, δημότης που έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του κατά την ημέρα των εκλογών.

6.Ο ελάχιστος αριθμός υποψηφίων που πρέπει να περιλαμβάνει ένας συνδυασμός είναι:
Για τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους, ίσος τουλάχιστον με τον αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας, με δυνατότητα προσαύξησης έως και εκατόν πενήντα τοις εκατό (150%). Δηλαδή για το Δήμο Καλυμνίων που προβλέπονται 25 μέλη με την προσαύξηση έως και 150% ανέρχεται στα 38 μέλη.Δηλαδή ο συνδυασμός θα πρέπει να περιλαμβάνει από 25-38 υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους.

7. Αναφορικά με την ποσόστωση ανδρών- γυναικών αυτή προβλέπεται να είναι στο 40% τουλάχιστον από κάθε φύλο του συνολικού αριθμού των υποψηφίων του οικείου συνδυασμού, συμπεριλαμβανομένου του υποψηφίου δημάρχου. Δηλαδή σε ένα πλήρη συνδυασμό με 38 υποψηφίους συν Δήμαρχο, οι άνδρες δεν πρέπει να είναι περισσότεροι από 23 και οι γυναίκες λιγότερες από 16 ή αντίστροφα.

8.Σταυροί προτίμησης: Ο εκλογέας εκφράζει την προτίμηση του σε υποψήφιο συνδυασμού, σημειώνοντας στο ψηφοδέλτιο σταυρό παραπλεύρως του ονόματός του. Αν ο αριθμός των μελών του δημοτικού συμβουλίου είναι μεγαλύτερος ή ίσος του είκοσι πέντε (25), (Δήμος Καλυμνίων). ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ τεσσάρων (4) υποψηφίων κατά ανώτατο όριο

9.Στις εκλογές των δημάρχων και των δημοτικών συμβούλων, θεωρείται επιτυχών ο συνδυασμός που πλειοψήφησε με ποσοστό μεγαλύτερο του σαράντα τρία
τοις εκατό (43% + 1 ψήφος)
του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων και επιλαχόντες συνδυασμοί του δημοτικού συμβουλίου αυτοί που έλαβαν έστω και μία (1) έδρα.

10.Επαναληπτική ψηφοφορία: Αν κανένας συνδυασμός δεν συγκεντρώσει ποσοστό μεγαλύτερο του σαράντα τρία τοις εκατό (43% + 1 ψήφος) η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή μεταξύ των υποψήφιων δημάρχων των δύο (2) συνδυασμών που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους. Δήμαρχος εκλέγεται ο υποψήφιος
δήμαρχος, επικεφαλής του συνδυασμού που συγκέντρωσε στην επαναληπτική ψηφοφορία την απόλυτη πλειοψηφία.

11.Κατανομή των εδρών του δημοτικού συμβουλίου: Στα δημοτικά συμβούλια που αποτελούνται από είκοσι πέντε (25) μέλη, η κατανομή είναι δεκαπέντε (15) έδρες για τον επιτυχόντα συνδυασμό ,ενώ οι υπόλοιπες δέκα (10) έδρες, κατανέμονται στους συνδυασμούς των αντιπολιτεύσεων. Δικαίωμα εκλογής δημοτικού συμβούλου από τις αντιπολιτεύσεις έχει συνδυασμός ο οποίος κατά την αρχική ψηφοφορία (α’ γύρο) συγκέντρωσε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των εγκύρων ψηφοδελτίων.

Πως διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό στην Κάλυμνο

Στις δημοτικές εκλογές 2019, το Δήμο Καλυμνίων διεκδίκησαν 6 Συνδυασμοί. Κανείς Συνδυασμός δεν συγκέντρωσε την 1η Κυριακή , το 50% συν 1 των ψήφων,ενώ η κατανομή των εδρών έγινε με την απλή αναλογική. Δηλαδή δεν υπήρχε 2η κατανομή και όλοι οι συνδυασμοί πήραν τις έδρες που αντιστοιχούσαν με βάση τα αποτελέσματα της πρώτης Κυριακής.

Τα επίσημα αποτελέσματα των εκλογών 2019,την Α Κυριακή στις 26 Μαϊου 2019, που ψήφισαν 9.726 ψηφοφόροι, όπως ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών για το Δήμο Καλυμνίων ήταν:

Μέχρι σήμερα, ένα χρόνο πριν τις εκλογές και οι έξι(6) Δημοτικές Παρατάξεις, που εκπροσωπούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο στην Κάλυμνο, κρατούν κλειστά τα “χαρτιά τους”.

Κανείς από τους 6 επικεφαλής δεν έχει δηλώσει επίσημα ,την υποψηφιότητα τους ως Δημάρχου στις επόμενες Δημοτικές εκλογές στις 8 Οκτωβρίου 2023.

Κάποιοι ίσως το θεωρούν αυτονόητο ότι θα είναι υποψήφιοι, κάποιοι εκτιμούν ότι είναι νωρίς να “ανοίξουν τα χαρτιά τους”, ενώ κάποιοι περιμένουν να δουν τις εξελίξεις.

Από το ρεπορτάζ του kalymnos-news.gr και από τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει, θα πρέπει να θεωρούνται σίγουρες, οι υποψηφιότητες ως Δημάρχων, του νυν Δημάρχου Δ.Διακομιχάλη, του επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Ιωάννη Μαστροκούκου, που 2 φορές διεκδίκησε τη Δημαρχία στη 2η Κυριακή και του τέως Δημάρχου Ιωάννη Γαλουζή.

Σίγουρη ,εκτός απροόπτου θα πρέπει να θεωρείται και η κάθοδος της Παράταξης του Γ.Μαύρου που στις προηγούμενες εκλογές συγκέντρωσε ποσοστό 16,79%. Λέμε όμως εκτός απροόπτου, καθόσον εκκρεμεί η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας μετά την προσφυγή που κατέθεσε ο Γεώργιος Μαύρος, κατά της από 15 Ιανουαρίου 2020 απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου που του επιβλήθηκε ποινή έκπτωσης. Η προσφυγή έχει συζητηθεί περί το τέλος 2021 και αναμένεται η έκδοση απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Σε περίπτωση που γίνει δεκτή η προσφυγή, δεν θα υπάρχει πρόβλημα υποψηφιότητας του Γ. Μαύρου. Σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρχει κώλυμα συμμετοχής του στις επόμενες εκλογές,οπότε θα πρέπει να ηγηθεί άλλο πρόσωπο ως επικεφαλής και υποψήφιος Δήμαρχος

Ο Πρόεδρος του ΔΛΤ Μιχάλης Μπούκης, δεν έχει ξεκαθαρίσει αν θα είναι υποψήφιος Δήμαρχος και επικεφαλής Παράταξης και σε αυτές τις εκλογές. Η αλλαγή του εκλογικού νόμου,με την κατάργηση της απλής αναλογικής, περιορίζει τον αριθμό των εκλεγομένων δημοτικών συμβούλων των συνδυασμών των αντιπολιτεύσεων. Πάντως σε κατ’ ίδίαν συζητήσεις, αποκλείει να συμμετάσχει ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με άλλη Παράταξη.

Η αυτόνομη κάθοδος για μία ακόμη φορά της Παράταξης “Λαϊκής Συσπείρωσης” με επικεφαλής το Σάκη Χούλη θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη.

Η ΝΕΑ ΚΙΝΗΣΗ.

Η απόφαση του τέως Προέδρου του ΔΣ Ποθητού Μαγκούλια να ανεξαρτητοποιηθεί από την Παράταξη “ΝΕΑ ΚΑΛΥΜΝΟΣ” του Ι.Γαλουζή με την οποία εξελέγη, αλλά και το κυριότερο η επιβεβαίωση ,ότι συμμετέχει σε μια νέα κίνηση που είναι στα “σκαριά”, σίγουρα δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη. Και δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη, όταν ο πυρήνας της κίνησης αυτή, αποτελείται από έξι(6) εν ενεργεία Δημοτικούς συμβούλους, τεσσάρων διαφορετικών Παρατάξεων! Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του kalymnos-news.gr οι έξι(6) εν ενεργεία δημοτικοί σύμβουλοι ανήκουν:

Ένας(1) ο Ποθητός Μαγκούλιας, ανεξάρτητος πλέον ,ανήκε στην Παράταξη Ι.Γαλουζή.

Δύο(2) από την Παράταξη Ι.Μαστροκούκου.

Δύο(2) από την Παράταξη Γ.Μαύρου

Ένας(1) από την Παράταξη Μ.Μπούκη.

Να σημειώσουμε ότι είναι πρώτη φορά τα τελευταία 20 χρόνια, στην τοπική πολιτική σκηνή της Καλύμνου, που εν ενεργεία δημοτικοί σύμβουλοι, 4 διαφορετικών Παρατάξεων, προβαίνουν σε παρόμοια ενέργεια.

ΕΠΑΡΧΟΣ Μ.ΜΟΥΣΕΛΛΗΣ

Κλείνοντας να αναφερθούμε και στον Έπαρχο Μανώλη Μουσελλή και στο ενδιαφέρον και στην πρόθεση του, να επιστρέψει στον Α’ Βαθμό Αυτοδιοίκησης. Μέχρι τώρα “ερμητικά”  κλειστά κρατά τα χαρτιά του. Συζητήσεις έχει κάνει με συνεργάτες του,χωρίς όμως να υπάρχει κάτι το οριστικό. Πάντως δεν αποκλείει, ούτε το να συνεχίσει στο Β΄βαθμό στα Περιφερειακά με την Παράταξη που ανήκει,είτε να επανέλθει στον Α’ Βαθμό αυτή τη φορά ως επικεφαλής Παράταξης και ως υποψήφιος Δήμαρχος. Είναι κάτι που “θα δείξει” όπως απαντά σε όσους το ρωτούν για το τι θα κάνει στις επόμενες εκλογές. Το πότε “θα δείξει”, εκτίμηση μας είναι μέχρι τέλος της χρονιάς.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός