Ανώνυμη εταιρία ζητεί καθαριστές/ριες για πρωινή-απογευματινή απασχόληση στην Κάλυμνο.

866

Ανώνυμη εταιρία ζητεί καθαριστές/ριες για πρωινή-απογευματινή 
απασχόληση στην Κάλυμνο.

Παρέχεται ασφάλιση, τηλ: 213006847
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός