Πρόσκληση από ΑΕΝ Καλύμνου για συντήρηση 12 κλιματιστικών μονάδων και αντικατάσταση 2

120

Πρόσκληση από ΑΕΝ Καλύμνου για συντήρηση 12 κλιματιστικών μονάδων και αντικατάσταση 2