Πρόσληψη 4 ατόμων έκτακτου προσωπικού στον ΑΣΠ Καλύμνου-Υποβολή αιτήσεων μέχρι 17 Οκτωβρίου 2022.

722

Η Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Παραγωγής Νησιών (ΔΕΠΑΝ) ανακοινώνει την πρόσληψη, προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά τριάντα πέντε (35) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΔΕΠΑΝ, που εδρεύει στο Νομό Αττικής, και συγκεκριμένα για τους ΑΣΠ Καλύμνου, ΑΣΠ Αρκιών, ΑΣΠ Καρπάθου, ΤΣΠ Σύμης, ΤΣΠ Μεγίστης, ΑΣΠ Κώ, ΤΣΠ Πάτμου, ΤΣΠ Αστυπάλαιας, ΤΣΠ Γαύδου, ΤΣΠ Αντικυθήρων, ΤΣΠ Οθωνών και ΤΣΠ Ερεικούσας.

Ειδικότερα για τον ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ προβλέπεται:

Η Υποβολή αιτήσεων ξεκίνησε στις 06.10.2022 και λήγει στις 17.10.2022