Στην Εισαγγελία Εφετών Δωδεκανήσου διαβιβάστηκε η δικογραφία για την υπεξαίρεση των 409.000 ευρώ στην ΑΝΕΚ από τον Πράκτορα, πριν 12 χρόνια.

497

 

Στην Εισαγγελία Εφετών Δωδεκανήσου διαβιβάστηκε από την Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Κω η ογκώδης δικογραφία που έχει σχηματιστεί για την πολύκροτη υπόθεση διαχείρισης της ΑΝΕ Καλύμνου,προκειμένου οριστεί ημερομηνία δικασίμου εκδίκασης της υπόθεσης.

Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών με βούλευμα που εξέδωσε έκρινε ότι δεν πρέπει να γίνει κατηγορία εις βάρος 8 ατόμων, συμπεριλαμβανομένου και του δημάρχου Καλύμνου κ. Δημήτρη Διακομιχάλη για την πράξη της απιστίας υπερβαίνουσας τα 120.000 ευρώ.
Απεφάνθη ακόμη ότι δεν πρέπει να γίνει κατηγορία εις βάρος εκόμη ενός κατηγορούμενου για τα αδικήματα της πλαστογραφίας μετά χρήσεως άνω των 120.000 ευρώ και της απάτης με προκληθείσα ζημία άνω των 120.000 ευρώ.

Επιπλέον, παρέπεμψε 4 άτομα ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου επί κακουργημάτων.

Ο ένας φέρεται στο διάστημα από 16-6-2010 μέχρι 7-7-2011, να ιδιοποιήθηκε παράνομα κατ’ εξακολούθηση ξένο ολικά κινητό πράγμα ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, συνολικά ανώτερης των 120.000 ευρώ, που περιήλθε στην κατοχή του με οποιοδήποτε τρόπο και το οποίο του το είχαν εμπιστευτεί λόγω της ιδιότητάς του ως διαχειριστή ξένης περιουσίας.
Συγκεκριμένα, την 7 Σεπτεμβρίου 2005 προσελήφθη από την εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ», που εδρεύει στην Κάλυμνο, ως κεντρικός ναυτικός πράκτορας, και του ανατέθηκε ή έκδοση εισιτηρίων για όλα τα πλοία της ως άνω εταιρείας, τόσο μέσω του πρακτορείου του όσο και του εκδοτηρίου στον λιμένα της Καλύμνου, μεταξύ άλλων και η είσπραξη των απαιτήσεών της από τους πελάτες της για τα εισιτήρια που εκδόθηκαν, η διαχείριση των εισπραττόμενων ποσών, και η απόδοση του υπολοίπου στην εργοδότρια εταιρεία σε εβδομαδιαία βάση μετά την αφαίρεση ως αμοιβή του ποσοστό 10% επί του καθαρού ναύλου των εισιτηρίων.
Με την ως άνω ιδιότητά του (ως διαχειριστής της περιουσίας της παραπάνω εταιρείας), κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα φέρεται να ιδιοποιήθηκε παράνομα, ενσωματώνοντας στην περιουσία του, χρηματικό ποσό, συνολικού ύψους 409.335,24 ευρώ.
Επιπλέον φέρεται, προκειμένου να δυσχερανθεί η αποκάλυψη της πράξης κατά τον οικονομικό έλεγχο των βιβλίων, που τηρεί η εταιρεία, να προέβη σε μη διακριβωθέντες χρόνους τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2010 και εξής σε καθυστέρηση επιστροφής των οφειλομένων εισπράξεων, να εξέδιδε επιταγές οι οποίες δεν πληρώνονταν άμα τη εμφανίσει τους ή να οπισθογραφούσε επιταγές πελατών του ή μιας ΕΠΕ έναντι υπολοίπων, οι οποίες επίσης δεν πληρώνονταν ή ήσαν κλεμμένες, πλαστογραφημένες ή νοθευμένες προκειμένου να μην διαπιστωθεί η υπεξαίρεση και διαταχθεί από το διοικητικό συμβούλιο της Α.Ν.Ε.Κ. ΑΕ η διακοπή της συνεργασίας και η έναρξη δικαστικών ενεργειών.

Δύο ακόμη κατηγορούμενοι φέρονται να παρείχαν συνδρομή κατ’ εξακολούθηση από κοινού με κοινό δόλο ενεργώντας με τον συγκατηγορούμενό τους κατά την τέλεση της αξιόποινης πράξης της υπεξαίρεσης από διαχειριστή ξένης περιουσίας ποσού υπερβαίνοντας τα 120.000 ευρώ κατ’ εξακολούθηση και συγκεκριμένα, στον ως άνω τόπο και χρόνο ενώ ήταν υπάλληλοι της ναυτιλιακής εταιρείας δεν έπραξαν τα δέοντα.

Ο τέταρτος κατηγορούμενος κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-2009 έως 2-6-2011 κατά το οποίο διετέλεσε πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ναυτιλιακής εταιρείας φέρεται να προκάλεσε κατά παράβαση των κανόνων επιμελούς διαχείρισης ζημία στην περιουσία του ΝΠΙΔ η οποία υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ, ειδικότερα συνολικά στο ποσόν των 409.335,24 ευρώ.
Του αποδίδεται ειδικότερα ότι αποσιώπησε, αποκρύπτοντας από τα λοιπά μέλη του ΔΣ της Α.Ν.Ε.Κ. ΑΕ, την ύπαρξη σοβαρών οικονομικών εκκρεμοτήτων του πράκτορα και την καθυστέρηση απόδοσης των εισπραχθέντων απ’ αυτόν ποσών για πωληθέντα εισιτήρια της Α.Ν.Ε.Κ., που παρανόμως παρακρατούσε και δεν απέδιδε

 Πηγή:www.dimokratiki.gr