Τα προβλήματα της Ορθοπεδικής Κλινικής του νοσοκομείου Καλύμνου, αναδεικνύει ο Μάνος Κόνσολας.

227

Με παρέμβασή του προς τον Υπουργό Υγείας, ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, αναδεικνύει τα προβλήματα της Ορθοπεδικής Κλινικής του νοσοκομείου Καλύμνου που λειτουργούν ανασχετικά στην απρόσκοπτη λειτουργία της.

Αναφέρει ότι στην Ορθοπεδική Κλινική του νοσοκομείου Καλύμνου υπηρετεί ένας μόνο γιατρός, ενώ δεν γίνονται επεμβάσεις αρθροπλαστικής, αφού ο σχετικός διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών δεν έχει ολοκληρωθεί.

Όπως τονίζει ο Μάνος Κόνσολας, αυτό έχει ως αποτέλεσμα ασθενείς από την Κάλυμνο και τα όμορα νησιά που χρήζουν επέμβασης, να είναι υποχρεωμένοι να πηγαίνουν είτε στη Ρόδο είτε στην Αθήνα, με ό, τι αυτό συνεπάγεται σε δαπάνες για τους ίδιους και τις οικογένειές τους.

Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου θέτει ζήτημα άμεσης παρέμβασης από τον Υπουργό και την αρμόδια ΥΠΕ, τονίζοντας ότι το νοσοκομείο της Καλύμνου καλύπτει τις ανάγκες δημόσιας υγείας όχι μόνο των κατοίκων της Καλύμνου και των όμορων νησιών, αλλά και των επισκεπτών.

Παραθέτουμε το πλήρες κείμενο της παρέμβασης του κ. Μάνου Κόνσολα προς τον Υπουργό Υγείας:

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς Κύριο Υπουργό Υγείας

ΘΕΜΑ: «Ενίσχυση της λειτουργίας της Ορθοπεδικής Κλινικής του Νοσοκομείου Καλύμνου»

Κύριε Υπουργέ,

Το νοσοκομείο της Καλύμνου καλύπτει τις ανάγκες δημόσιας υγείας, όχι μόνο των κατοίκων της Καλύμνου και των όμορων νησιών, αλλά και των επισκεπτών.

Για το λόγο αυτό, είναι επιβεβλημένη η διασφάλιση των στοιχειωδών όρων και δεδομένων με τα οποία πρέπει να λειτουργεί.

Ενδεικτικό παράδειγμα που επιβάλλει την ανάγκη ανάληψης άμεσων πρωτοβουλιών από το Υπουργείο και την αρμόδια υγειονομική περιφέρεια είναι η Ορθοπεδική Κλινική του νοσοκομείου. Στην Ορθοπεδική Κλινική του νοσοκομείου Καλύμνου υπηρετεί ένας μόνο γιατρός

Παράλληλα, δεν γίνονται επεμβάσεις αρθροπλαστικής, αφού ο σχετικός διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών δεν έχει ολοκληρωθεί.

Το αποτέλεσμα είναι ασθενείς από την Κάλυμνο και τα όμορα νησιά που χρήζουν επέμβασης, να είναι υποχρεωμένοι να πηγαίνουν είτε στη Ρόδο είτε στην Αθήνα, με ό, τι αυτό συνεπάγεται σε δαπάνες για τους ίδιους και τις οικογένειές τους.

Όλα αυτά συνηγορούν στην ανάγκη να ενισχυθεί η Ορθοπεδική Κλινική του νοσοκομείου Καλύμνου και να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

1. Ποιος είναι ο σχεδιασμός του Υπουργείου για την ενίσχυση της Ορθοπεδικής Κλινικής του νοσοκομείου Καλύμνου με ιατρικό προσωπικό;

2. Πότε θα αρθεί το εμπόδιο για τη διενέργεια επεμβάσεων αρθροπλαστικής λόγω έλλειψης υλικών;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας

Βουλευτής Δωδεκανήσου