Υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής του έργου “Αναβάθμιση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Λέρου”προϋπολογισμού 3.089.764.17€

161

Την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022 υπεγράφη η Σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Λέρου Μιχάλη Κόλια και του εκπροσώπου της εταιρείας «ΟΘΡΥΣ Α.Τ.Ε» Κωνσταντίνου Κατσιαβρά που αφορά την «Αναβάθμιση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Λέρου για την υποδοχή λυμάτων από κέντρα μετανάστευσης» συνολικού προϋπολογισμού 3.089.764.17€ χωρίς ΦΠΑ και συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου είκοσι τέσσερις (24) μήνες απο την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης.

Ο Δήμαρχος Λέρου δήλωσε ότι πρόκειται για ένα έργο τεράστιας σημασίας για το περιβάλλον και τους Δημότες γιατί θα προστατεύσει από την ρύπανση περιοχές του νησιού και κατ΄επέκταση την Δημόσια Υγεία και κυρίως θα εξαλείψει τον κίνδυνο Ρύπανσης του θαλάσσιου χώρου.

Ο Δήμαρχος Λέρου ευχαριστεί τον Δ/ΝΤΗ και τους ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ του Δήμου Λέρου καθώς και όσους βοήθησαν ούτως ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες υπογραφής της σύμβασης.