Αίτημα από το Νοσοκομείο Καλύμνου για την έγκριση άμεσης προκήρυξης 5 θέσεων Ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων και βαθμών.  

602

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου Καλύμνου, στη συνεδρίαση του  στις 18 Νοεμβρίου 2022, ομόφωνα αποφάσισε, την υποβολή στη  Διοίκηση της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου για έγκριση και την προώθηση του θέματος στο Υπουργείο Υγείας του αιτήματος, για την έγκριση άμεσης προκήρυξης 5 θέσεων Ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων και βαθμών.

Συγκεριμένα πρόκειται για τις παρακάτω θέσεις,ειδικότητες και βαθμούς:

1.Μίας(1) θέσης Ακτινοδιαγνωστικής, στο βαθμό του Επιμελητή Α΄

2. Μίας(1) θέσης Ορθοπεδικής, στο βαθμό του Επιμελητή Α΄

3.Μίας(1) θέσης Πνευμονολογίας-Φυματολογίας, στο βαθμό του Διευθυντή

4.Μίας(1) θέσης Νεφρολογίας, στο βαθμό του Διευθυντή

5. Μίας(1) θέσης Παιδιατρικής,στο βαθμό του Επιμελητή Α΄

Να σημειώσουμε, ότι βρίσκεται σε εξέλιξη, η πρόσληψη 2 Καρδιολόγων και ενός Παθολόγου. Οι θέσεις έχουν προκηρυχθεί και αναμένεται στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, να ολοκληρωθούν οι προσλήψεις και να αναλάβουν καθήκοντα τους οι νέοι Ιατροί